آغاز جمهوری اسلامی و اعدام شهروندان بهائی (قسمت دوم)

خبرنگار
آغاز جمهوری اسلامی و اعدام شهروندان بهائی (قسمت دوم)
تیر ۲۳, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر فرهنگ فرهنگی-جباری دکتر مسیح فرهنگی، از جمله شهروندان برجسته ایرانی بود که به خاطر باور به آیین بهائی در همان سال‌های اول پیروزی جمهوری اسلامی اعدام شد. (بازپخش)

ثبت نام در خبرنامه