آشنا یا غریبه
بهمن ۲, ۱۳۹۹

خیلی‌ها از کودکی به نوعی تربیت یا هدایت شدن که از تماس یا معاشرت با کودکانی که خانواده‌شان از نظر باور یا مذهب متفاوت‌اند ممانعت می‌شوند. آیا نتیجه این دوری و بی‌اعتنایی به دیگران به خاطر تفاوت عقیده چیست؟

ثبت نام در خبرنامه