آشنایی ما با کلاس اطفال

Program Picture
آشنایی ما با کلاس اطفال
تیر ۲, ۱۴۰۱

آن روزها در اثر صحبت‌های الهام انگیزه و انرژی زیادی برای تربیت بچه‌هایمان پیدا کرده بودم و خیلی دلم می‌خواست بدانم تربیت روحانی دقیقا چه معنایی دارد. قرار پارکی که دو خانواده با هم داشتیم، فرصت خوبی برای صحبت در این باره بود چقدر آن روز عصر خوش گذشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه