آشنایی با تهیه‌کننده جهان ایده‌ها و محله ما

آشنایی با تهیه‌کننده جهان ایده‌ها و محله ما
فروردین ۱, ۱۳۹۷

در فرکانس تصویر امروز میریم سراغ پریسا ثابت و باهاش بیشتر آشنا میشیم.

ثبت نام در خبرنامه