آشنایی با تهیه‌کننده جهان ایده‌ها و محله ما

Program Picture

فرکانس تصویر

آشنایی با تهیه‌کننده جهان ایده‌ها و محله ما
۰۱ فروردین ۱۳۹۷

در فرکانس تصویر امروز میریم سراغ پریسا ثابت و باهاش بیشتر آشنا میشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه