آشنایی با کرسی بهائی برای صلح در دانشگاه مریلند
آذر ۲۴, ۱۳۹۷

هدی محمودی رئیس کرسی بهائی برای صلح جهانی توضیح می‌دهد که چگونه این مرکز تلاش میکند که نه تنها دانش را افزایش دهد، بلکه عقاید جدید را نیز گسترش دهد. اینکه چطور می توان این دنیا را به مکانی بهتر برای همه افراد تبدیل کرد.

ثبت نام در خبرنامه