تهیه‌کننده مجموعه‌های مادر و پدر و کارگردان فیلم امیدی از ایران

Program Picture

فرکانس تصویر

تهیه‌کننده مجموعه‌های مادر و پدر و کارگردان فیلم امیدی از ایران
۰۲ فروردین ۱۳۹۷

در فرکانس تصویر امروز میریم سراغ لیلا حیدریان و عزم راسخ و باهاشون بیشتر آشنا می‌شیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه