«آشنایی با سه کتاب آسمانی»

خبرنگار
«آشنایی با سه کتاب آسمانی»
فروردین ۱۸, ۱۴۰۰

گفتگو با: آقای فریبرز سبحانی بشارات و اشارات کتاب‌های آسمانی ادیان الهی، مانند اجزاء یک معما، وقایع آینده در مورد پیامبران و ادیان بعد را آشکار می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه