تهیه‌کنندگان دوربین، صدا، هنرمند، عشق فرای مرزها و دلنوشته‌ها

Program Picture

فرکانس تصویر

تهیه‌کنندگان دوربین، صدا، هنرمند، عشق فرای مرزها و دلنوشته‌ها
۲۹ اسفند ۱۳۹۶

در فرکانس تصویر امروز میریم سراغ حمید مظفری و آرش راد و باهاشون بیشتر آشنا می‌شیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه