آسیب‌های ناشی از پناهندگی – بخش ۲
آذر ۲۰, ۱۳۹۵

آیا پناهندگی پایان فشارهاست؟ زنان، کودکان، جوانان و سالمندان چگونه از این معرکه جان به در می‌برند و با فرهنگ و محیط نو کنار می‌آیند؟ چه مشکلاتی برای میزبان خود به ارمغان می آورند؟
در این برنامه بازتاب، شاهرخ کوهستانی میزبان پیمان رئوفی و شادی صالحیان است تا نگاهی داشته باشند به آسیب‌های ناشی از پناهندگی.

ثبت نام در خبرنامه