Program Picture
آزادی
۱۹ فروردین ۱۴۰۰

می‌دانید که هر بار صحبت از آزادی می‌شود، هر کسی یک چیزی می‌گوید. ساده‌ترین و معمول‌ترینش این است که آزادی یعنی هر کس، بتواند هر کاری را که دوست دارد انجام دهد اما به شرطی که به دیگران آسیب نرساند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه