آزادی سیاسی
مرداد ۱۹, ۱۳۹۵

هیچ چیز خطرناک‌تر از این نیست که آزادی به کسانی داده شود که ندانند چطور از آن استفاده کنند.

ثبت نام در خبرنامه