آرزو
شهریور ۱۳, ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: «همچو گمان منما که آنچه آرزوی انسان است، خیر انسان است».

ثبت نام در خبرنامه