قسمت ۶ – آرزوها

بولتن
قسمت ۶ – آرزوها
آبان ۸, ۱۳۹۹

بولتن ۶ – موضوع این شماره: آرزوها تقریبا امکان ندارد هیچ انسانی در زندگی خود آرزویی نداشته یا در حال حاضر نداشته باشد. آیا می توان برای آرزوها حد و مرزی تعیین کرد؟ آیا همه آرزوها باید محقق شوند؟ آیا هیچ آرزویی نباید واقعی شود؟ آیا می توانیم دیگران را به آرزوهایشان برسانیم؟

ثبت نام در خبرنامه