مرور مطالب قبلی

Program Picture

مفاهیم مدنی رساله مدنیه

مرور مطالب قبلی
۲۹ اسفند ۱۳۹۴

علّت نگارش و زمان انتشار رساله مدنیّه – مرور آنچه در برنامه‌های قبل مطرح شد – رابطه حکومت با دیانت از نظر حضرت عبدالبهاء.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه