آخرین سال‌های سید کاظم رشتی

Program Picture
آخرین سال‌های سید کاظم رشتی
اسفند ۹, ۱۳۹۵

نبیل: سید کاظم با کمال شجاعت هر نوع اذیت و آزاری را تحمّل می‌کرد تا این که بالاخره همه دشمنانش خوار و ذلیل شدند.
ماندانا: مگه چطور شد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه