آثار حضرت بهاءالله – عناوین آثار

Program Picture

پیک یزدان

آثار حضرت بهاءالله – عناوین آثار
۰۲ اسفند ۱۳۹۸

آثار حضرت بهاءالله همان طور که فرمودند اصولا لوح نامیده می‌شوند و حتی کتاب اقدس که بزرگ‌ترین اثر حضرت بهاءالله است در نفس کتاب گاه لوح خوانده شده است. لوح در ارتباط با مطالب مورد بحث ما در لغت به معنای صفحه‌ای از کاغذ، پوست، سنگ و دیگر مواد است که در آن بتوان مطلبی نوشت. این مفوم عام لوح است که به معنای نوشته یا صفحۀ نوشته شده در آن است. لوح در مفهوم عام خود یعنی نوشته در آثار بهائی نیز به کار رفته است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه