آثار حضرت بهاءالله – بررسی ماهوی آثار

Program Picture

پیک یزدان

آثار حضرت بهاءالله – بررسی ماهوی آثار
۰۴ اسفند ۱۳۹۸

آثار نازله از قلم حضرت بهاءالله در این دوره اصولا در توضیح چگونگی وصول به حقیقت است. به نفوس می‌آموزند که چگونه در طلب حقیقت تلاش نمایند، در نهایت بی‌نظری جستجو نمایند. طرق بندگی حق و حقیقت بر گردن نهند تا به اوج شوق رسند و آن شوق راهبرشان به مرحلۀ ذوق شود که مرحلۀ وصال یا وصول به حقیقت است. رسالۀ هفت وادی، رسالۀ چهار وادی، کتاب جواهرالاسرار،کلمات مکنونه، کتاب ایقان و آثار مشابه دیگر در این دوران آکنده از دقایق مربوط به شیوه‌ها، مراحل، مراتب، وادی‌ها و شهرهای عرفانی، سفرهای روحانی و شرایط طلب و تحقیق در سبیل آیین یزدانی است. باید توجه داشت که در این آثار مبارکه نیز پیام اصلی حضرت بهاءالله که تحقق مهر و آشتی در جهان و زدودن بغض و کین از دل مردمان است آمده و توضیح گشته است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه