آثار حضرت بهاءالله – الحان آیات در آثار نازله – بخش ۲

Program Picture

پیک یزدان

آثار حضرت بهاءالله – الحان آیات در آثار نازله – بخش ۲
۰۶ اسفند ۱۳۹۸

در آثار حضت بهاءالله علاوه بر اطلاق اصلاحاتی چون شؤون، الحان، لحنات، تغردات، رئات، ترنّمات و نغمات به آیات و انواع آن، اصطلاحات دیگری چون بحر بیان، بحر کلمات، امواج بحر بیان، امواج بحر حکمت در باب عظمت و کثرت آیات آمده است و به ویژه دو اصطلاح «ابحر تسعه» و «سموات تسعه» (نه دریا و نه آسمان) به انواع آیات اطلاق گردیده است. اطلاق اصطلاح دریا به آیات ظهور بدیع به کرّات در آثار حضرت بهاءالله ملاحظه می‌شود. مجموعۀ آثار حضرتشان دریاهای زخّاری است که آکنده از درّ و مرجان معنوی است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه