آبیسوی آجای و آموزش کامپیوتر به دختران

آبیسوی آجای و آموزش کامپیوتر به دختران
مهر ۱۳, ۱۳۹۷

آبیسوی که خود در شرایط سخت بزرگ شده، برای تغییر زندگی دختران محروم در یکی از شهرهای نیجریه، با آموزش برنامه‌نویسی کامپیوتر به آنها سعی دارد روش حل مشکلات را چه در دنیا مجازی و چه در دنیا واقعی به این دختران بیاموزد.

ثبت نام در خبرنامه