آبیسوی آجای و آموزش کامپیوتر به دختران

Program Picture
آبیسوی آجای و آموزش کامپیوتر به دختران
مهر ۱۳, ۱۳۹۷

آبیسوی که خود در شرایط سخت بزرگ شده، برای تغییر زندگی دختران محروم در یکی از شهرهای نیجریه، با آموزش برنامه‌نویسی کامپیوتر به آنها سعی دارد روش حل مشکلات را چه در دنیا مجازی و چه در دنیا واقعی به این دختران بیاموزد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه