آیین بهائی و آفرینش واقعیتی نوین – بخش ۲
بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

گفتگوی دکتر معین افنانی با دکتر عرفان ثابتی، پژوهشگر حوزه فلسفه، دین و جامعه‌شناسی، پیرامون واقعیت اجتماعی مطلوب از دیدگاه دیانت بهائی و فعالیت‌های جامعه بهائی در ایجاد آن.

ثبت نام در خبرنامه