Program Picture
آئین هندو
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷

حضرت شوقی ربّانی سرپرست فقید امر بهائی درچند اثر حضرتشان مطالبی را می فرمایند که مفادش این است که مقصود از آئین هندو آئینی آسمانی است که چند هزار سال پیش در هندوستان تأسیس گردیده است. به فرمودۀ ایشان نام مؤسس و تاریخ تأسیس این آئین الهی معلوم نیست حضرت شوقی ربّانی همچنین میفرمایند که موضوع تناسخ نیز که در هیچ یک از ادیان الهی پذیرفته نشده است در اصل آئین هندو موجود نبوده و از ساخته‌های مردم هندوست که در طّی هزاران سال به اشتباه وارد تعالیم این آئین آسمانی گردیده است.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست یقیناً توجهّ دارند که به استناد پژوهش ده‌ها پژوهشگر برجسته شرقی و غربی مراد از آئین هندو آئین اکثریت مردم هندوستان است. در این اطلاق جماعات بودائی، مسلم، مسیحی، سیک، بهائی و زردشتی مقیم هندوستان داخل نمی‌باشند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه