صدا، دوربین، هنرمند

این برنامه به معرفی هنرهای مختلف از زبان هنرمندان این رشته ها می پردازد. کاری از حمید مظفری و آرش راد.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers