راه تازه

راه تازه برنامه‌ای است که به ایران ۲۰۰ سال پیش، حکومت قاجار، وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن زمان، روحانیون و البته دیانت بابی و بهائی که بیش از ۱۷۰ سال پیش به وجود آمدند می‌پردازد. مجری این برنامه هومن عبدی، کارشناس راه تازه استاد وحید خرسندی و تهیه‌کننده‌ی آن پارسا فنائیان است. راه تازه شنبه ها از رادیو پیام دوست پخش می‌شود.

راه تازه

راه تازه برنامه‌ای است که به ایران ۲۰۰ سال پیش، حکومت قاجار، وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن زمان، روحانیون و البته دیانت بابی و بهائی که بیش از ۱۷۰ سال پیش به وجود آمدند می‌پردازد. مجری این برنامه هومن عبدی، کارشناس راه تازه استاد وحید خرسندی و تهیه‌کننده‌ی آن پارسا فنائیان است. راه تازه شنبه ها از رادیو پیام دوست پخش می‌شود.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers