دوازده

«دوازده» ويژه‌برنامه‌اي است از نويد توكّلي به مناسبت عيد رضوان. در اين برنامه، هومن عبدي طي ۱۲ روزِ عيد رضوان، ۱۲ حكايت كوتاه از زندگي حضرت بهاءالله، شارع ديانت بهائي را برايتان تعريف خواهد كرد.

دوازده – حکایت دوازدهم

دوازده – حکایت یازدهم

دوازده – حکایت دهم

دوازده – حکایت نهم

دوازده – حکایت هشتم

دوازده

«دوازده» ويژه‌برنامه‌اي است از نويد توكّلي به مناسبت عيد رضوان. در اين برنامه، هومن عبدي طي ۱۲ روزِ عيد رضوان، ۱۲ حكايت كوتاه از زندگي حضرت بهاءالله، شارع ديانت بهائي را برايتان تعريف خواهد كرد.

دوازده – حکایت هفتم

دوازده – حکایت ششم

دوازده – حکایت پنجم

دوازده – حکایت اوّل

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers