دل نوشته‌ها

  Salam-Salalmati-Banner

  درباره این برنامه:

  این مجموعه دل نوشته‌های جوانانی است که به دلیل اعتقاد به آیین بهایی، حق تحصیل از آنها گرفته شده. در این نامه‌ها که خطاب به دوستان، هم‌وطنان، یا مسئولان کشور نوشته شده، صدای جوانانی را می‌شنویم که گرچه از ظلمی که بر آنها رفته شگفت‌زده، شاکی، وغمگین‌اند، اما به تصمیمی که گرفته‌اند آگاهند و می‌بالند. برای اضافه نشدن به دردسرهای نویسنده‌های این نامه‌ها، .در این برنامه‌ها اسمی از آنها برده نشده است. این برنامه هر چهار شنبه از رادیو پیام دوست پخش می‌‌شود.

  اطلاعات پخش رادیو پیام دوست از اینجا در دسترس می‌باشد.

  دلنوشته‌ها – ف...

  دلنوشته‌ها – ف...

  دل نوشته‌ها

  Salam-Salalmati-Banner

  درباره این برنامه:

  این مجموعه دل نوشته‌های جوانانی است که به دلیل اعتقاد به آیین بهایی، حق تحصیل از آنها گرفته شده. در این نامه‌ها که خطاب به دوستان، هم‌وطنان، یا مسئولان کشور نوشته شده، صدای جوانانی را می‌شنویم که گرچه از ظلمی که بر آنها رفته شگفت‌زده، شاکی، وغمگین‌اند، اما به تصمیمی که گرفته‌اند آگاهند و می‌بالند. برای اضافه نشدن به دردسرهای نویسنده‌های این نامه‌ها، .در این برنامه‌ها اسمی از آنها برده نشده است. این برنامه هر چهار شنبه از رادیو پیام دوست پخش می‌‌شود.

  اطلاعات پخش رادیو پیام دوست از اینجا در دسترس می‌باشد.

  دلنوشته‌ها – ف۱ ق۱۰

  دلنوشته‌ها – ف۱ ق۹

  دلنوشته‌ها – ف۱ ق۸

  دلنوشته‌ها – ف۱ ق۷

  دلنوشته‌ها – ف۱ ق۶

  دلنوشته‌ها – ف۱ ق۵

  دلنوشته ها – ف۱ ق۱

  Followers
  Subscribers
  Followers
  Subscribers