نقطه سر خط – تنهایی

«تنهایی، سرآغاز زندگی با دیگران»؛ یادداشتی در ستایش تنهایی و خلوت‌گزینی.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=20409