روزهای بی نشان (۲) – رختشور

در مورد دختر جوان بهائی است که همیشه در زندگی استرس دارد و علّتش برای خودش مشخص نیست، پس از دستگیری و رفتن به زندان قضاوت ذهنی و استرس ناشی از آن از بین میرود.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=20376