این روزها به یاد تو – به یاد قربانیان ۱۱ سپتامبر

قربانیان جهل و تعصّب و تبعیض

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=20368