برنامه کامل ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

این روزها به یاد تو – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=20367