یک دقیقه سلامتى – امیدواری

وقتى نا امید می‌شید، چه کار مى‌کنید؟ زانوى غم بغل مى گیرید و به بى عدالتی‌ها فکر مى کنید؟ یا اینکه اون راه دیگه رو انتخاب مى کنید؟ کدوم راه؟!!! اگه گفتى!


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=20287