روزهای بی نشان (۱) – ترس

ماجرای روزنامه نگار جوانی پر شور و حالی است که پس از دستگیری به خاطر عقاید و نوشته هایش با مشکلات روحی و روانی رو به رو می شود.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=20219