مثل نسیم – یولیا بومگاردنر

اون وقتها تو روسیه رفتن طرف دین مثل افیون ترسناک بود. نمیتونستی راجع بهش حرف بزنی اگرهم میزدی کسی بهت گوش نمیداد… از مطالعه راجع به انرژی درمانی به ادیان رسیدم… از اسلام و مسیحیت خوشم میومد ولی نمیخواستم عضو هیچکدومشون باشم. اصلا کاش یه دینی بود که همه اینا رو کنار هم داشت… مثل نسیم این هفته با داستان یولیا.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=20163