تاریخ به روایت مورخ (۳۱) – سیاه چال تهران

نبیل: زندانی شدن با مجرمان خطرناک در مقابل سایر مصائب این زندان هیچ نبود. سیاه چال دخمه‌ای بود تاریک و متعفّن و نمناک که هوای آزاد و پرتو نور به آن راهی نداشت. حال تصوّر کن که پای زندانیان را در کُند می گذاشتند و زنجیری هم به گردن آنها می انداختند که ۵۰ کیلو وزن داشت.
ماندانا : ۵۰ کیلو ؟! …

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=20137