کافه گپ – ق۲

مفهوم قیامت و رجعت چهارده معصوم در آیین بهائی و ارتباط آن با طاهره در این قسمت از کافه گپ.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=20130