خبرنگار – چهل و یکمین همایش سالانه انجمن مطالعات بهائی آمریکای شمالی

گفتگو با: دکتر مهران کیایی، از اعضای هئیت مدیره انجمن

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=20080