تاریخ به روایت مورخ (۲۹) – سقوط قلعه ها و سفر بسوی کربلا

نبیل: حوادث غمباری در این دوره اتفاق افتاد. ملاّحسین و جناب قدّوس در قلعه شیخ طبرسی به شهادت رسیدند و نیروهای دولتی که با حیله گری و با مُهر کردن قرآن به اصحاب قلعه امان داده بودند همه اصحاب را از دم تیغ گذراندند. ماجراهای مشابهی هم در نیریز فارس و زنجان اتفاق افتاد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19984