بازتاب – آزادی ق۲

آیا لیبرالیسم، انسان را تنها محور و ملاک آزادى قلمداد میکند؟ در اینصورت نقش ادیان چیست؟ دید گاه جامعه بهائی در مورد آزادى هاى فردى و جمعى چیست؟ در این برنامه بازتاب بهروز ثابت دکتراى تعلیم و تربیت و کاوه کنعانى دانش آموخته جامعه شناسى میهمانان شاهرخ کوهستانی خواهند بود.


این برنامه را از طریق یوتیوب تماشا کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19938