درگه دوست ۲ – ورتا طهرانی ق۲

این هفته، در ادامه درگه دوست هفته پیش، سرگذشت جناب ورتا را پی خواهیم گرفت و دو فقره از سروده ­های خود جناب ورتا و نیز دو قصیده که در رثای او سروده شده را خواهیم شنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19660