یکصد و نود زنان – آزادی زنان

آیا ادیان مانعی در جهت آزادی زنان هستند؟

لینک برنامه در یوتیوب:

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19424