صدای دیگر – ق۸ حقیقت و صداقت

در این برنامه شما از طریق یک تمرین انفرادی از منشأٔ وجود خودتان حقیقتی را می‌یابید که در شرایط حاضر لازم است.

لینک برنامه در یوتیوب:

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19219