شوق یادگیری (۲۴) – غول ترسناک ق۲

ادامه بحث هفته گذشته درباره ترس از امتحان.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19207