شوق یادگیری (۲۳) – غول ترسناک ق۱

بررسی عواملی که موجب ترس از امتحان می شود.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19112