تاریخ به روایت مورخ (۲۰) – نمایندگان مجتهد نوری

بالاخره ملاّمحمّد تصمیم گرفت دو نفر از شاگردان ممتاز و مشهور خود را به حضور حضرت بهاء الله بفرستد. به آنها گفت: « می روید و میرزا حسینعلی را ملاقات می کنید و از حقیقت منظور و اصل دعوت او باخبر می شوید. هرچه شما تشخیص بدهید من بدون هیچ حرفی قبول خواهم کرد. تشخیص شما تشخیص من است.»

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19001