تولد

قطعه تولد (آواز بیات اصفهان) تنظیم و اجرا از صهبا مطلبی.

لینک برنامه در یوتیوب

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18969