بازتاب – محیط زیست و دین- ق۱

محیط زیست چه بحران هائى را پیش رو دارد و نگرانى ها در این زمینه از چه رو به وجود امده تلاقى ان با مسائل روحانى در چیست ایا ادیان در حفظ یا احیانا تخریب ان نقش ایفا کرده اند. جناب بیژن مطلق و دکتر کامبیز خادم میهمانان شاهرخ کوهستانى در این برنامه بازتابند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18887