کافه گپ – جامعه سازی – جامعه بهائی ق۴

حلقه‌های مطالعه یا کلاس‌های روحی؛ کتب ۵ تا ۸.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18859