شوق یادگیری (۲۰) – هوش اجتماعی ق۱

کودکانی که در روابط اجتماعی سالم موفّقند اعتمادبه نفس بالایی دارند که تاثیر خوبی دروضع تحصیلی آنها دارد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18794