اندر احوالات ما جوونا (۱۲) – باشگاه رفتن و بدنسازی

بیشتر جوونا میگن برای داشتن بدنی سالم به باشگاه میرن، شما چطور؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18757