فصل مشترک – ف۲ کودکان و مادران زندانی

از حامد فرمند پرسیدیم کودکانی که والدینشون به هر دلیلی‌ در زندان هستند چقدر با احساس امنیت و ثبات آشنا هستند؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18665